Wrogeo
Polski English

ZNAJDŹ OFERTĘ DLA SIEBIE
Budownictwo

Oferta dla inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców oraz firm specjalistycznych w każdej dziedzinie budownictwa. Geodezyjna obsługa inwestycji od koncepcji, poprzez projekt, realizację do odbiorów końcowych.

Sieci przesyłowe

Obsługa inwestycji liniowych: gazociągów, ropociągów, sieci ciepłowniczych, energetycznych, teleinformatycznych, itp.

Mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości, tyczenia przebiegu tras, obsługa budowy, pomiary powykonawcze.

Projektowanie i architektura

Pełne wsparcie dla dużych i małych biur projektowych. Mapy do celów projektowych, inwentaryzacje architektoniczno - budowlane, skaning laserowy 3D, opracowania fotogrametryczne, aerofotografia, itp.

Zakłady górnicze

Kompleksowa obsługa odkrywkowych zakładów górniczych w zakresie miernictwa górniczego. Nadzory mierniczego, pomiary sytuacyjno - wysokościowe, pomiary i obliczanie objętości wyrobisk i zwałowisk, prace realizacyjne i inwentaryzacyjne, itp.

Renowacja zabytków i archeologia

Najnowocześniejsze technologie pomiarowe w renowacji zabytków. Skaning laserowy 3D, cyfrowa fotogrametria naziemna i aerofotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu, aerofotografia, itp. Pełna dokumentacja w formie numerycznej.

Klient indywidualny

Badanie stanu prawnego nieruchomości, mapy do celów projektowych, tyczenia, pomiary powykonawcze, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości, sporządzanie dokumentów do celów prawnych, itp.