Skaning laserowy umożliwia zdalny pomiar setki tysięcy punktów na sekundę z milimetrową precyzją. Każdy z punktów posiada nie tylko swoje współrzędne X, Y, Z ale również parametr intensywności odbitego sygnału czy też kolor. Operowanie na "chmurze punktów" to zarówno realistyczne wizualizacje, precyzyjne pomiary w przeniesionej w wirtualną rzeczywistość przestrzeni oraz podstawa do zaawansowanego modelowania przestrzennego i inżynierii odwrotnej.

 

Zakup skanera laserowego to naturalna konsekwencja rozwoju technologicznego, który towarzyszył nam od chwili założenia firmy. Skaning laserowy stanowi idealne uzupełnienie metody fotogrametrycznej. Połączenie obu tych metod pozbawia każdą z nich ich istotnych wad. Daje to możliwość niezwykle wiernego przeniesienia otaczającej nas rzeczywistości na monitory naszych komputerów. Jeszcze nigdy pozyskiwanie tak ogromnej ilości informacji nie odbywało się w tak krótkim czasie.
 

Nasz skaner to instrument średniego zasięgu skanujący z prędkością 976 000 punktów na sekundę. Zasięg 120 m to udany kompromis pomiędzy maksymalną odległością podlegającą skanowaniu a milimetrową dokładnością położenia punktów. Tym samym za jego pomocą z powodzeniem można realizować zadania z zakresu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, inwentaryzacji stanowisk archeologicznych, prac konserwatorskich, inwentaryzacji skomplikowanych obiektów przemysłowych i inżynierskich, pomiarów objętości składowisk, monitoringu przemieszczeń i odkształceń, czy też inwentaryzacji postępów eksploatacyjnych w odkrywkowych zakładach górniczych i kamieniołomach.

 

REALIZACJE    |    DO POBRANIA    |    FILMY

 

Skaning laserowy to nowoczesna i coraz bardziej popularna metoda działania, w wyniku której możliwe jest dotarcie do szczegółowych danych przestrzennych, przydatnych w wielu dziedzinach gospodarki. Specjalistyczne prace projektowe, inwentaryzacje i realizacje różnego rodzaju zadań geodezyjnych nie byłyby możliwe, gdyby nie zastosowanie techniki skaningu laserowego i bazowanie na otrzymanych w trakcie skanowania rezultatach. Tym, co wyróżnia skaning laserowy na tle tradycyjnych metod jest niewątpliwie dużo większa dokładność pomiarów, wyraźne zmniejszenie kosztów podejmowanych prac terenowych, a także oszczędność ogromnej ilości czasu potrzebnego na pozyskanie danych geoprzestrzennych. Żadna inna metoda nie pozwala na tak szybkie i precyzyjne przeniesienie wymiarów obiektu na ekran komputera - profesjonalny sprzęt w wyniku skanowania światłem lasera może zarejestrować informacje o współrzędnych milionów punktów w bardzo krótkim czasie. Skaning laserowy to doceniana przez wielu konstruktorów, architektów, inżynierów budowlanych i innych specjalistów metoda, która daje możliwość m.in. sprawnej inwentaryzacji zabytków, sprawdza się w pracach górniczych, energetycznych, związanych z leśnictwem, w sporządzaniu dokumentacji różnego rodzaju obiektów architektonicznych, czy też w planowaniu przestrzennym terenu. Współczesna geodezja dzięki zastosowaniu metody skaningu laserowego ma do zaoferowania naprawdę wiele - w wyniku nowoczesnych form działania, dokonywanie pomiarów i zdobywanie informacji o kształtach obiektów jest dużo prostsze i skuteczniejsze, a opracowanie otrzymanych w ten sposób danych przebiega efektywniej. Najczęściej wykorzystywanymi rodzajami skaningu laserowego są naziemny skaning laserowy oraz lotniczy skaning laserowy - wybrana forma działania zależy od rodzaju i wielkości skanowanego obiektu. Skaning laserowy sprawdzi się wszędzie tam, gdzie istotny jest krótki czas realizacji usługi, a także duża precyzja - zakres możliwości, jakie daje ta metoda jest praktycznie nieograniczony.